Återvinning

Återvinning

Våra 3 sopkärl på gården är bara för hushållsavfall.

Dina gamla förpackningar kan återvinnas och bli material till nya. Även gamla leksaker kan tas om hand och återvinnas. Ja, till och med farligt avfall kan bli något nytt när det får möjligheten att tas omhand – på rätt sätt.


Det som kan återanvändas eller är farligt för miljön kan du lämna till miljöstationer, återvinningscentraler och återvinningsstationer.
Återvinningsstation

Finns på Lövsätragränd, gatan bakom hus 28-32.

Glas, kartong, metall, plast, tidningar, batterier.


Återvinningscentral i Sätra

Där kan du lämna ditt grovavfall, elavfall och farligt avfall för återvinning. Strömsätravägen 8 i Sätra industriområde.


Om du vill åka buss till ÅVC Sätra ta busslinje 163, kliv sedan av vid Murmästarvägen och gå cirka 250 meter.

Mer information se hemsida: www.stockholm.se/avc


Har du inte egen bil kan du passa på att följa med till återvinningen när vi har våra arbetsdagar, maila gärna boendekontakt om det innan.