Bra att veta

Bra att veta


Viktigt att läsa våra Stadgar och Trivselregler

De finns under flikarna här.


Frågor eller funderingar:

Mejla till boendekontakt@brf-hallsatra.se


Tvättstugan:

Finns i källaren i port 28, torktiden startar/slutar 1 timme efter tvättiden.

Samma tagg som till porten. Kan även bokas via nätet.


Källarförråd:

Till lägenheten ingår ett förråd.


Cykelrum och barnvagnsrum:

Finns i källaren. Av platsbrist max 1 cykel per person i hushållet. Bara barnvagnar som används regelbundet, max 1st per barn.


Återvinning:

Läs under fliken återvinning.


Föreningsrummet:

Finns i källaren i port 36. Där finns förslagslåda, bokhylla för att låna/byta böcker och anslagstavlor. Er dörrnyckel passar där.


Köksfläkt:

Vid installation av fläkt måste kolfilterfläkt användas, ej kopplad till ventilationen.


Kopiering av nycklar:

Säkerhetsnycklar, maila boendekontakt för information.


Elnät:

Fortum


Kabelnät:

Comhem


Försäkring:

Krav på att alla har egen hemförsäkring. Föreningen har tecknat en kollektiv bostadsrätt tilläggsförsäkring hos TryggHansa.


Ekonomisk förvaltning:

Fastighetsägarna i Stockholm AB

må-fre kl 9-11.30 telefon 08-617 76 49


Fastighetsskötsel:

Åkerlunds fastighetsservice AB


Städning:

Smart trappstädningVi i föreningen har "byggnetto" pris på vitvaror, hör av dig så får du veta vart och få kundnummer.


Föreningen är medlem i Fastighetsägarna


Bokhylla


I föreningsrummet finns en bokhylla där du kan

  • Låna
  • Byta
  • Skänka

Grillar


Mitt på gården finns två stycken murade grillar. Fritt fram att använda året runt! Askan samlas i metallhinken under grillgallret, hinken med kall aska töms i papperskorgen av metall utanför port 30. Om egen grill används ska den placeras på stenbeläggningen vid grillplatsen och tas bort efter grillningen.Skriv en motion


Du som medlem i BRF Hållsätra har rätt att lämna ett eller flera förslag till årsstämman. Dessa kallas för motion.

En motion ska alltid behandlas på årsstämman dit alla medlemmar är inbjudna och har rätt att vara med och fatta beslut.

Motionen ska lämnast till styrelsen senast sista februari.  

                                                                                             

Skillnad på förslag och motion

Löpande under året kan du skicka in förslag på olika åtgärder, synpunkter och annat till styrelsen i vår bostadsrättsföreningen. Till årsstämman däremot ska du skriva en motion.

                                                               

Så här skriver du en motion

1. Skriv en rubrik som kortfattat beskriver vad ärendet handlar om.

2. Skriv vad ärendet handlar om.

3. Avsluta motionen med att själv föreslå ett beslut som du tycker att årsstämman ska ta.

4. Skriv under dokumentet med ditt namn och datum.

5. Skicka eller lämna personligen din motion till styrelsen.


Tänk på att det är styrelsen som tar hand om löpande frågor som rör förvaltning.


Var med och påverka!

Vill du veta mer så kontakta styrelsen

boendekontakt@brf-hallsatra.se