Hyresgäster

Våra hyresgäster    

Skulle ni hyresgäster vilja välja en representant som lyfter era frågor och träffar styrelsen i samband med styrelsemöten?

 

Hör av er till boendekontakt@brf-hallsatra.se