Trivselregler

Ordning- & Trivselregler

Förutom stadgarna kommer här några allmänna ordningsregler som är till för allas trivsel samt för att visa hänsyn mot våra grannar. Naturligtvis är vi ansvariga för vad våra gäster/inneboende gör.


1: Stör inte grannarna med oljud på vardagskvällar (sön-tor) efter kl 22, på helger (fre-lör) efter kl 24 samt helger före kl 9. Vid speciella tillfällen som fest eller tillställning, avisera i porten i god tid innan.


2: Håll låg fart/hastighet och parkera inte bilen på gården, endast för lastning max 10 min.


3: Rasta inte husdjur på föreningens mark, gäller även på baksidan av husen.


4: Endast hushållssopor i påse kastas i sopskåpen, eran dörrnyckel passar dit, var noga med att knyta ihop påsen.


5: På andra sidan parkeringen (mot vändplatsen) hittar ni kärl för matavfall. Hämta påsar och behållare i föreningsrummet i port 36. Endast dessa påsar får användas till matavfallet.


6: Grillning utomhus sker på anvisad plats i befintliga grillar, används egna grillar ska de efter grillning tas bort. Grillning inte tillåten vid annan plats på föreningens mark.


7: Grillning med kol på balkongerna är förbjudet p.g.a. säkerhetsskäl. Undvik grillning med elgrill och rökning på balkongen om du inte först fått ok av dina grannar.


8: Det är inte tillåtet att slänga fimpar eller snuspåsar på föreningens mark, gäller även i buskarna och  från fönster eller balkonger.


9: För allas trevnad plocka upp skräp från gården, säg gärna till om du ser någon skräpa ner.


10: För säkerhetsskäl och energibesparing, håll portar och källardörrar öppna endast kortare stunder. I trapphusen är det förbjudet att ställa barnvagnar och cyklar mm. Detta p.g.a. att det är en utrymningsväg vid brand och för att göra det möjligt att städa. Barnvagnar och cyklar får ställas i anvisade barnvagns-/cykelrum. P.g.a. platsbrist kan varje boende högst förvara en cykel/barnvagn i cykel/ barnvagnsrum (1 st per person). Endast de som är i bruk.


11: Efter användning av tvätt och torkrum följ de anslagna städreglerna.


12: Vi har inget återvinningsrum, inget får lämnas i källargångar etc. Det finns återvinningscentral i närområdet. Om du inte har bil så kolla med styrelsen om du kan ta med mindre saker till Återvinningscentralen på någon av arbetsdagarna.


13: Om du ser okänd person i fastigheterna så fråga gärna - vänligt - vem det är och vem de söker. Viktigt för obehöriga att känna att vi har koll i våra hus. 


14: Mycket viktigt att stänga bommen vid parkeringen på platån, den motverkar stöld och skadegörelse. Den förhindrar även att nya skrotbilar samlas där./ Styrelsen